पहिले पान : प्रस्तावना : आजचा संकल्प : सुचना : संपर्क
 
 

आपण दररोज आपल्या नित्याच्या कामामध्ये इतके व्यस्त झालो आहोत की त्यामूळे
सहाजिकच सर्वच गोष्टी लक्षात ठेवणे शक्य होत नाही.
त्यामूळे जरी काही कारणास्तव आजचा संकल्प आपणास माहित नसेल तर तो इथे खाली दिला आहे.

 
   
  आजच्या दिवसामध्ये जेवढा वेळ शिल्लक राहिला असेल
तेवढा वेळ जरी आपण आजचा संकल्प पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला तरी पुरेसे आहे.