पहिले पान : प्रस्तावना : आजचा संकल्प : सुचना : संपर्क
 
 

या संकेतस्थळामागील साधी कल्पना अशी की प्रत्येकाने आपल्या मनाप्रमाणे एखादे चांगले काम करावे. 
दुसर्‍याने सांगितले म्हणून मी केले अशा विचाराने शेवटी ती सांगणारी दुसरी व्यक्ती चांगली बनते.

या कल्पनेमध्ये अथवा संकेतस्थळावर कुणतीही त्रूटी अथवा चूक आढळल्यास कळवावे.

 
 
आपले नाव :
ई-मेल :
मोबाईल क्र. :
सुचना :